OPLEIDING VIA DE RIJSCHOOL


Lees hier meer informatie !

OPLEIDING VIA DE RIJSCHOOL

Een rijbewijs BE staat voor: Categorie B+E : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3 500 kg.

Erkend via de KMO-portefeuille en voor het PC 124 (bouwsector), voor verdere informatie zie: KMO-portefeuille en Sectorale erkenning BE rijbewijs.

VIER UREN:

a) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de categorie  B+E, 

   die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen;

ACHT UREN:

a) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B+E die de scholing 

    volgt in een rijschool;

b) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie B+E waarvan de

     geldigheidsduur verstreken is;

c) voor de kandidaat die een rijbewijs geldig voor de categorie B met daarop de code 

    96 wil behalen;

AANSLUITEND OP DE LAATSTE RIJLES KUNNEN WIJ EEN PRAKTIJKEXAMEN INPLANNEN. DE RIJLESSEN EN HET EXAMEN WORDEN UITGEVOERD MET DE VOERTUIGEN VAN DE RIJSCHOOL.

Winkelwagen